pátek 18. ledna 2019

The Sims 4 - Výzvy


Runaway Teen Challenge – Útěk teenagera z domova

Teenager uteče z domova od rodičů na volný prázdný pozemek. (Pomocí úpravy domácností ho tam sestěhujte). Pak žije svůj život sám, dokud nevyroste.

PRAVIDLA:

1.     Nemůžete si postavit jakýkoli druh úkrytu (útočiště), dokud si nezískáte simoleony.

2.     Nemůžete mít žádnou elektroniku nebo spotřebiče nebo přístup k mobilnímu telefonu (přepnout na tichý režim), dokud nemáte domov. (Nejméně 1 kuchyň, 1 koupelna a 1 pokoj).

3.     Nemůžete mít práci na částečný úvazek, ani práci na plný úvazek, když jste mladý dospělý, dokud nemáte domov. (Nejméně 1 kuchyň, 1 koupelna a 1 pokoj)

4.     Nemůžete vařit / sprchovat / atd. Nesmíte komunikovat dospělými, dokud nejste mladý dospělý. Jste uprchlíci, jinak vás ohlásí, že jste na útěku. Pokud se vám sníží potřeba společenskosti, můžete komunikovat s dětmi nebo jinými teenagery.

5.     Můžete se sprchovat a používat koupelnu na jakémkoli veřejném místě, jako je posilovna.

6.     Můžete rybařit, zahradničit a kutat kameny a drahokamy. Pak je můžete prodávat.

7.     Nemůžete chodit do školy. Musíte zrušit interakci „jít do školy“ každý den. To neovlivní vlastnosti.

8.     Pokaždé, když cestujete, odečtete 10 simoleonů z vašich prostředků pomocí cheatu: Sims.modify_funds -(číslo)Big Sister Challenge – Velká sestra

Výzvou je vytvořit rodinu, sestávající z jedné velké dospívající sestry (teenager) a dítěte, bez ohledu na pohlaví. Pak jen přidat matku nebo otce a izolovat je v místnosti, dokud nebude hrozit hladomor. Cílem je, aby větší sestra vydělávala peníze a vychovala svého malého sourozence.PRAVIDLA:

1.     Sestra musí být teenager a druhý sourozenec bez ohledu na pohlaví.

2.     Musíte začínat na prázdném pozemku 20x15.

3.     Sourozenci nesmějí komunikovat s nikým jiným než s dospívajícími a dětmi, bez dospělých nebo starších, dokud se starší sestra nestane mladou dospělou.

4.     Starší sestra nesmí chodit do školy, ale malý sourozenec může.

5.     Starší sestra může mít práci, ale není to nutné, můžete vydělat peníze prostřednictvím záliby, tj. malování, psaní, zahradnictví atd.

6.     Když začnete na prázdném pozemku, máte dovoleno utratit 6000 simoleonů na váš dům.

7.     Dům musí obsahovat: 2 ložnice (jeden pro sourozence), 1 kuchyň, 1 pracovnu (pro koníčky a domácí úkoly), 1 koupelnu. Pokud máte zbývající peníze, můžete je vynaložit jen na obývací pokoj.

8.     Můžete utratit 1 000 simoleonů na stavbu a vybavení zahrady obsahující minimálně 2 květináče. A zbylé simoleony mohou být použity k přidání více věcí do zahrady.

9.     Váš pozemek musí být ve Vrbové Zátoce.

10. Věk simíků musí být nastaven na dlouhý.

11. Rodiče musí zemřít.

12. Matka nebo otec se mohou vrátit jako duchové a komunikovat se svými dětmi.

13. Můžete cestovat zdarma, ale vyhnout se konverzacím s dospělými nebo staršími, pokud dospívající nedosáhne mladého dospělého věku.

14. Teenager může vytvářet vztahy, jako jsou milenci a nepřátelé, pokud se tak rozhodnete. Ale nesmí mít děti, pokud dospívající nezestárne na mladého dospělého.

15. Můžete přemisťovat své domy.

16. Mladší sourozenec se vůbec nemusí vymanit z domácnosti, pokud zemře.

Velká sestra:
•Dívka - teenager
•Aspirace Velká rodina
•Může mít libovolné vlastnosti

Malý sourozenec:
•Jakékoliv pohlaví
•Libovolné vlastnosti a aspirace

Rodič(e):
•Můžete vytvořit jen matku nebo jen otce nebo oba.
•Můžou mít libovolné vlastnosti a aspirace
LEGACY CHALLENGE - POKOLENÍ


PRAVIDLA:
-Generátor na vlastnosti
https://www.simslegacychallenge.com/sims-4-legacy-challenge-random-trait-generator/
1. Žádné cheaty, vyjma opravných pro plynulost hry.
 2. Zakladatel - jediný mladý dospělý
.
 3. Pokolení musí být svědkem všech typů smrtí.
 4. Nastěhování se na nějvětší pozemek, který je k dispozici. (64x64)
 5. Odemčení všech odměn za párty a práci v katalogu, vyjma velikonočního zajíčka.
 6. Nástupcem zakladatele
bude vždy muž - geneticky narozený, nikoli adoptovaný.
 7. Manžel či manželka nesmí do hry přivést žádné simoleony
.
 8. Všechny generace dědiců budou žít na stejném pozemku v totožném domě.
 9. Dům si musíme sami postavit
.
 10. Vlastnosti dětí budeme zadávat pomocí generátoru
 
11. Pokolení musí splnit všechny aspirace co ve hře jsou, dokud se        kompletně nesplní jedna, nesmí byt měněna.
 12. Délka života je normální
.
 13. Začínáme s minimem simoleonů.
 14. Pokolení musí vydržet alespoň deset generací.

BLACK WIDOW CHALLENGE - ČERNÁ VDOVA


PRAVIDLA:
1. D
élka života je normální.
2. Ž
ádné cheaty, nebo módy.
3. Uchov
ávejte všechny urny po zesnulých.
4. Čern
á vdova nemusí mít práci, všechny peníze musí vydělat muži, na které se zaměřuje (Výjimka: Je povoleno vydělat peníze tím, že prodává sběratelské předměty, které najde ... ale teprve před svatbou.)
5. Vezměte si jen svobodného muže. Pokud se chcete provdat za ženatého muže, jedinou cestou je jednoduše kliknout na domácnost a smazat všechny ostatní členy domácnosti s výjimkou něj.
6. Každý
manžel musí umřít odlišnou smrtí.
7. Manžel se mus
í nachytat u nevěry.
8. Žádní simíci přidaní z Galerie
.
9. Splněn
í aspirace Hradní paní.
10. Celkem mus
í být na pozemku 5 duchů bývalých manželů.
11. Siminka se musí naučit ambrosii.
12. Siminka musí zvládnout nakonec všechny oživit.

100 BABY CHALLENGE - 100 DĚTÍ VÝZVA


PRAVIDLA:
1. D
élka života je normální.
2. Můžete hr
át jiné domácnosti ve stejném světě (například pokud jste chtěli na chvíli hrát jedno ze svých matriarchských dětí), ale musíte se ujistit, že vaše matriarchální domácnost nestárne, aniž byste ji hráli.
3. Jakékoliv mody nebo CC, které vám poskytují nekalou výhodu nad ostatními hráči, nejsou povoleny. Například mod, který vám umožňuje mít více než osm simíků v domácnosti, není povolen, protože vám umožní udržet stále více a více dětí, aniž byste museli čekat, až se starší děti odstěhují, a to je neoprávněná výhoda.
4. Všechny cheaty, kter
é vám dávají nekalou výhodu nad jinými hráči, nejsou povoleny.
5. Veškeré odměny nebo herní metody
na prodloužení života simí, záchranu simíka ze smrti nebo oživení simíka zpět z mrtvých nejsou povoleny.
6. Děti nemohou zestárnout dříve, než vyskočí upozornění o narozeninách.
7. Batolata
mohou mít narozeniny, když dosáhnou úrovně 3 ve všech svých dovednostech pro batolata (včetně nočníku).
8. Děti a teenageři mohou mít narozen
iny poté, co dostanou 1 ve škole.
9. Mladí dospělí mohou být
vystěhováni z domu, aby uvolnili místo pro další děti, ale nemohou být nastěhováni zpět.
10. Když má Vaše matriarcha narozeniny a už nemůže mít děti, její nejmladší dcera
se stane další matriarchou. Pokud nová matriarcha ještě není mladá dospělá, musíte počkat, dokud nezestárne. Jakmile bude Vaše další matriarcha mladá dospělá, můžete vyřadit předchozí matriarchu, aby se v domě dostalo většího prostoru pro to, aby nová matriarcha měla děti.
11. Nemůžete získat víc místa tím, že zabijete nezletilé
simíky nebo necháte batolata nebo děti odnést sociálními službami. Z tohoto důvodu se dítě, které se narodilo v domácnosti, nepočítá do počtu 100 dětí, dokud se nestane mladým dospělým.
12. Vaše matriarcha a všechny její dědičky , které přijdou po ní, nemohou mít někdy práci. Jakýkoliv způsob tvorby peněz, který nezahrnuje kariéru, je povolen, takže vaše matriarcha může malovat, psát,...

BUILD A CITY CHALLENGE - POSTAV MĚSTO


PRAVIDLA:
- Pro n
áhodné výběry je používána stránka https://www.random.org/
 Hlavním cílem této výzvy je oslovit populaci 50 000 lidí prostřednictvím Sim Multiplikátoru (více o tom později). Sekundárním cílem je odemknout všechny kariéry, komunitní pozemky a světy. Cílem je splnit oba tyto cíle v co nejmenším možném čase.


Předtím než začnete, musíte sbořit všechny pozemky v Vrbové Zátoce a Lázeňské Oáze a Rozkvetlé Promená. Jakmile to uděláte, budete připraveni se přestěhovat do začínajících domácností. Počáteční domácnosti budou rozhodnuty náhodně. Tato výzva se hraje rotací mezi domácnostmi. Každý dům by měl být hrán po dobu jednoho týdne.Počet domácností 1 - 4 (podle generátoru)
    Struktura pro každou dom
ácnost -  1) Svobodná žena
                                                                     2) Svobodn
ý muž
                                                                     3) P
ár
Finančn
í prostředky:
Zadejte číslo od 5 do 20 a vynásobte ho počtem 1000, abyste získali počáteční prostředky pro domácnosti. Můžete použít cheat
na peníze pro nastavení peněžních prostředků ve hře.
1. Žádné cheaty.
2. Ne Elektronika - na začátku simíci nemohou mít žádnou elektroniky (bez televize, počítače, sterea, atd.). Mohou mít nejlevnější dostupné světla a lednici a gril k vaření. Jsou také omezeny na 1 nejlevnější toaletu, 1 z nejlevnějších umyvadel a 1 nejlevnější vanu. Toto omezení je odstraněno, když jeden z vašich osadníků dosáhne úrovně 10 v kutilství.
3. Bez adopční služby - Simíci nem
ůžou děti osvojovat v počítači. Toto omezení je odstraněno, když je komunitní část radnice odemčena a umístěna.
4. Žádné do
dávky pizzy - Simíci si nemůžou objednat pizzu. Toto omezení je zrušeno, jakmile je celková populace 3000.
5. Bez služebn
é - Simíci si nemohou najmout služebnou. Toto omezení je zrušeno, jakmile je celková populace 500.
6. Bez porodu v nemocnici - Sim
íci nemůžou rodit v nemocnici. Toto omezení je zrušeno, jakmile si odemknete kariéru lékaře.
7. Ž
ádní mimozemšťané - Nemůžete si vytvořit mimozemšťana, kterého by jste mohli umístit jako osadníka. Nicméně unesen mimozemšťany být můžete. Toto omezení je odstraněno, když je plná Rozkvetlá Promenáda.
8. Ž
ádná Rozkvetlá Promenáda - V Rozkvetlé Promenádě nemůžete nic umístit. Toto omezení je zrušeno, jakmile ve Vrbové Zátoce jsou 4 maloobchodní prodejny vlastněné a vedené osadníky.
9. Ž
ádná Lázeňská Oáza - V Lázeňské Oáze nemůžete nic umístit. Toto omezení je zrušeno, jakmile jsou Vrbová Zátoka a Rozkvetlá Promenáda plné.
10. Ž
ádný Newcrest - V Newcrestu nemůžete nic umisťovat. Toto omezení je zrušeno, jakmile jsou všechny pozemky v Vrbové Zátoce, Rozkvetlé Promenádě a Lázeňské Oáze plné.Mal
é maloobchodní pozemky jsou důležitou součástí této výzvy. Odemkněte určitou kariéru a takové konkrétní obchody musí být vlastněny a provozovány osadníky. Neexistují žádná omezení pro maloobchodní pozemky, pokud si můžete dovolit koupit a provozovat obchod - můžete.


KOMUNITNÍ POZEMKY


Každý typ komunitího pozemku musí být odemčen. Máte-li zájem, můžete mít k dispozici mnoho položek, ale pro každou dávku musí být požadavky opět splněny. Některé hry mají určité omezení, kolik můžete mít. Položky by měly obsahovat pouze položky, které jsou většinou relevantní pro daný typ. Například v tělocvičně nemůžete najít šachy.


Radnice: V TS4 to není typ, ale je potřebný pro účely tohoto volání. Pomocí generického typu vytvořte něco podobného radnici. Na tomto místě můžete umístit vše, co si myslíte, že byste mohli najít na radnici. Pokud byste chtěli umístit nějaké dovednostní předměty, které nemusíte umisťovat v žádné jiné části, nepoužívejte je. Radnice je odemčena, když má osadník na maximum logiku. V tomhle světě je jen jedna radnice.


Park: Park je odemčen, když osadník dosáhne úrov 5 v Zahradničení. Můžete mít až dvě po celém světě.


Bar: Máte možnost vypořádat maximální vypořádání. Jiný osadník musí mít maximální dovednost pro každou novou dávku tohoto typu.


Posilovna: Zajistěte maximální kapacitu vypořádání. Jiný osadník musí mít maximální dovednost pro každou novou dávku tohoto typu.


Knihovna: Zajištění maximální dovednost psaní. Jiný osadník musí mít maximální dovednost pro každou novou dávku tohoto typu.


Salonek: Máte na max kytaru, housle, klavír nebo komické dovednosti. Jiný osadník musí mít maximální dovednost pro každou novou dávku tohoto typu.


Muzeum: Máte dovednost Malování na maximum. Jiný osadník musí mít maximální dovednost pro každou novou dávku tohoto typu.


Noční klub: Máte dovednost Charisma na maximum. Jiný osadník musí mít maximální dovednost pro každou novou dávku tohoto typu.


ODEMKNUTÍ KARIÉR


Veškeré kariéry jsou na začátku výzvy zamčené , některé požadavky musí být splněny před tím, než je odemčena. Jakmile je kariéra odemčena, je k dispozici pro všechny Simíky pro zbytek výzvy.


Astronaut: Jeden Simík musí mít maximální dovednosti v oblasti raketové vědy, aby tuto kariéru odemkl.


Sportovec: Musí existovat nejméně jedna společenská část na světě, aby jste si tuto kariéru odemkl.


Podnikání: Ve světě musí být radnice, aby jste si tuto kariéru odemkl.


Zloděj: Jeden osadník musí mít maximum na dovednosti Neplecha, která má tuto kariéru odemknout.


Kuchař: Musí existovat maloobchodní prodejna pekařského zboží nebo jakákoli maloobchodní prodejna, která prodává jídlo (výrobky, jídlo atd.), Které vlastní osadník, aby jste si tuto kariéru odemkl.


Bavič: Musí existovat alespoň jeden Salonek na světě, aby jste si tuto kariéru odemkl.


Malíř: Musí existovat nejméně jedno muzeum na světě, nebo maloobchodní prodejna, která prodává umění, aby jste si tuto kariéru odemkl.)


Tajný agent: Jeden Simík musí dokončit detektivní kariéru, aby jste si tuto kariéru odemkl.


Technický Guru: Jeden Simík musí maximálně ovládat programovací nebo herní dovednost k odemčení této kariéry.


Spisovatel: Musí existovat nejméně jedna knihovna nebo knihkupectví ve světě k odemčení této kariéry.


Detektiv: Jeden Simík musí dokončit kriminální kariéru, aby tuto kariéru odemkl.


Doktor: K odemčení této kariéry musí být zaplněny všechny pozemky ve Vrbové Zátoce.


Vědec: Jeden Simík musí dokončit kariéru astronauta, aby jste si tuto kariéru odemkl.


Brigády pro dospívající je třeba také odemknout.


Chůva: Alespoň jedna rodina osadníků musí mít dítě / děti.


Barista: Jeden Simík musí dokončit .


Manuální dělník: Ve světě musí být radnice k odemčení této kariéry.


Maloobchodní zaměstnanec: Musí existovat nejméně jedna maloobchodní prodejna na světě.


Zaměstnanec rychlého občerstvení: Jeden simík musí dokončit kulinářskou kariéru.


ZVYŠOVÁNÍ VAŠÍ POPULACE


Hlavním cílem této výzvy je dosáhnout populace 50 000 lidí. Existují dva hlavní aspekty zvyšování světové populace. První je prostě zvyšovat množství hratelných Simí, kteří žijí ve Vašem světě, jinak známí jako "osadníci". Můžete to provést takto:

1. Stěhov
ání manželů k sobě. Vaši osadníci se mohou stěhovat tam, kde mají svého partnera. Nemůžete se stěhovat k někomu, kdo je jen kamarádem.


2. Mít děti. Jakékoli děti, které se narodily Vašim osadníkům se stanou osadníky a přidávají se k počtu obyvatel. Když vyrostou, můžete je přestěhovat do jejich samotného bydlení, pokud máte prostor. Když je odstěhujete, musíte určit finančí prostředky tak, jako když jste začínali.


3. Odemykání nových Simí. Když dokončíte některé úkoly, budete mít možnost vytvořit si určitý počet nových Simíků v CAS, abyste ve světě měli nové osadníky.


ODEMYKÁNÍ NOVÝCH SIMÍKŮ = MŮŽETE VYTVOŘIT DALŠÍ OSADNÍKY


Každá maloobchodní prodejna otevřena osadatelem: + 1 Simík


Odemknutí Rozkvetlé Promenády: + 3 Simíci


Odemknutí Lázeňské Oázy: + 4 Simíci


Odblokování Newcrestu:+ 4 Simíci


SIM MULTIPLIKÁTOR


Chcete-li získat celosvětovou populaci, musíte použít Sim Multiplier (SM). Zvyšování SM je druhý způsob, jak zvýšit celkovou populaci. Funguje to takto:


počet osadníků X SM = celková populace


Můžete spustit výzvu s hodnotou SM 1. Když dokončíte některé úkoly, zvýšíte SM.


+ 5 za odemčení Rozkvetlé Promenády


+ 10 za odemknutí Lázeňské Oázy


+ 10 za odemknutí Newcrestu


+ 1 pokud máte 5 maloobchodních pozemků


+ 1 za každý maloobchodní pozemek po 5 (předchozí bod)


+ 5 pokud máte jeden z každého druhu komunitní šarže


+1 za každý nový komunitní pozemek


+ 5 pro každého Simíka, který dokončí kariérní odvětví (stejné odvětví se počítá pro víc Simíků)


+ 5 pro každého Simíka, který dokončí aktivní kariéru